MEGA spacer na orientację - Regulamin

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§ 2. Uczestnicy

W spacerze na orientację mogą uczestniczyć tylko wcześniej zgłoszone indywidualne osoby lub zespoły maksymalnie 5 osób. W wydarzeniu nie mogą brać udziału organizatorzy, komisja konkursowa i członkowie ich rodzin. Ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób/zespołów. O uczestnictwie w spacerze decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą odbywały się poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Podczas uczestniczenia w spacerze pomocne będzie posiadanie przy sobie kompasu lub telefonu z aplikacją kompas ale nie jest to niezbędne. W spacerze indywidualnie mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wystartować w zespole, w którego składzie jest co najmniej jedna osoba pełnoletnia.

§ 3. Rejestracja

Zapisy są prowadzone za pomocą formularza: LINK DO FORMULARZA. Zgłoszenia będę przyjmowane do godziny 23:59 dnia 24.08.2023 lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestrować mogą się indywidualne osoby powyżej 16 roku życia lub zespoły maksymalnie 5 osób, wśród których co najmniej jedna jest pełnoletnia.

§ 4. Cel wydarzenia

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom idei imprez na orientację. Wydarzenia tego typu polegają na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu. Aby zaliczyć odnalezienie danego punktu kontrolnego należy ten fakt potwierdzić fizycznie lub elektronicznie. Fizyczne potwierdzenie punktów kontrolnych najczęściej odbywa się za pomocą perforatorów (dziurkaczy), którymi oznacza się kartę startową.

§ 5. Zasady rywalizacji

Rywalizacja polega na odnalezieniu i potwierdzeniu, na podstawie otrzymanej na starcie mapy, siedmiu punktów kontrolnych, na których umieszczone będą specjalne lampiony z perforatorami oraz kartki z zadaniami, zabezpieczone przed ewentualnym deszczem. Na starcie uczestnicy, oprócz map, otrzymają karty startowe z miejscem na podbicie (przedziurkowanie) perforatorem oraz wpisanie odpowiedzi do zadań. Karty startowe będą wydawane (po jednej na startującą osobę lub zespół osób), mapy będą wydawane zależnie od potrzeb (więcej niż jedna na zespół). Kolejność odnajdywania punktów kontrolnych jest dowolna jednak najwygodniej będzie podążać za ich numeracją. Pomiar czasu będzie odbywać się na podstawie adnotacji osób obsługujących start i metę na karcie startowej.

§ 6. Przebieg wydarzenia

Miejscem rywalizacji będzie Promenada Staromiejska na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Oławskiej. Spacer będzie odbywać się w granicach publicznego terenu zielonego wyłączonego z ruchu kołowego jednak otwartego dla przechodniów oraz rowerzystów, na których należy zwrócić uwagę i zachować ostrożność. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu wydarzenia prowadzone są prace budowlane związane z rewitalizacją Wzgórza Partyzantów (obszar zakreskowany na mapie) Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz przekraczania ogrodzenia placu budowy! Spacer odbędzie się 26 sierpnia 2023 w godzinach 13:00 do 14:30. Miejsce startu będzie się znajdować przy ul. Piotra Skargi, w pobliżu wejścia na Promenadę Staromiejską - N 51° 06.263 E 017° 02.268. Start będzie otwarty od godziny 12:55 do 13:50, w tych godzinach będzie oczekiwać tam osoba wydająca uczestnikom pakiety startowe (mapa i karta odpowiedzi). Uczestnicy (indywidualne osoby lub zespoły maksymalnie 5 osób) będą startować w 1 minutowych odstępach czasu. Na start należy się zgłosić w chwilę (maksymalnie 5 minut) przed wyznaczoną minutą startową. Minuty startowe zostaną przydzielone po zakończeniu zapisów. Uczestnicy zostaną poinformowani o przydzielonej im minucie startowej drogą mailową w piątek 25.08.2023. Meta będzie znajdować się w pobliżu przejścia podziemnego/Bramy Oławskiej - N 51° 06.430 E 017° 02.423. Na mecie będzie oczekiwać osoba, która odbierze od uczestników karty odpowiedzi i zanotuje na nich godzinę przybycia. Limit czasu wynosi 45 minut. Uczestnicy startujący jako ostatni (o 13:45) muszą dotrzeć na metę godziny 14:30, aby obsługa wydarzenia miała czas na podliczenie punktów i przygotowanie listy zwycięzców. Po zakończeniu spaceru w pobliżu mety będzie można odnaleźć bonusową skrytkę geocache. Na mecie w widocznym miejscu będzie umieszczona stosowna informacja o bonusie zawierająca koordynaty oraz podpowiedź. Odnalezienie skrytki bonusowej nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na wyniki rywalizacji.

§ 7. Wyłanianie zwycięzców

O zajętym miejscu przez uczestnika/zespół decydują:
  • Ilość punktów zdobytych za prawidłowo rozwiązane zadania. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie zostanie przyznane 10 punktów. Jeśli rozwiązanie danego zadania będzie nie pełne liczba przyznanych punktów będzie odpowiednio zmniejszona.
  • W przypadku gdy kilku uczestników uzyska tą samą ilość punktów o zajętym miejscu zadecyduje najkrótszy czas dotarcia na metę.
  • Dla pierwszych 3 uczestników/zespołów przewidziane są nagrody
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędą się o 15:00 na scenie w Parku Staromiejskim.