Krasnalowa gra miejska  - Regulamin

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§ 2. Uczestnicy

W grze mogą uczestniczyć tylko wcześniej zgłoszone osoby. W grze nie mogą brać udziału organizatorzy, komisja konkursowa i członkowie ich rodzin. Ilość miejsce w grze jest ograniczona do 50 osób. O uczestnictwie w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą odbywały się poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Żeby uczestniczy w grze wymagane jest posiadania telefonu komórkowego wyposażonego w aplikację do odczytywania QR kodów. W grze mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16 roku życia. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna lub rodzica.

§ 3. Rejestracja

Zapisy na grę są prowadzone za pomocą formularza: LINK DO FORMULARZA. Zgłoszenia będę przyjmowane do 23.08.2023 lub do wyczerpania limitu miejsc. Do gry mogą się rejestrować tylko pojedyncze osoby. Nie możliwości uczestnictwa zespołowego.

§ 4. Cel gry

Gra polega na odwiedzeniu jak najwięcej ilości z 26 punktów wskazanych na karcie gry w jak najkrótszym czasie. Na każdym punkcie znajduję się krasnal oraz towarzyszący mu kod QR. Każdy kod QR zawiera fragment hasła, który należy odczytać za pomocą odpowiedniej aplikacji na telefonie komórkowym i zapisać na karcie do gry. Punkty można odwiedzać w dowolnej kolejności. Kody QA znajdują się maksymalnie 2m od rzeźby krasnala. Mają rozmiar 2cm x 2cm. Częścią kodu jest logo Geocaching’u. Każdy kod zawiera tekst w postaci: „CG Party; X – HASŁO” gdzie X to numer fragmentu hasła który należy przepisać na kartę do gry. Przykładowy kod QR:

§ 5. Przebieg gry

Gra odbywa się w ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas gry. Gra przeprowadzona zostanie 26.08.2023 między 11:00 a 13:00 godziną. Przed rozpoczęciem gry należy zgłosić się do organizatora w celu odebraniu karty gry. Wydawanie kart do gry obywa się od 10:45 do 11:00 w miejscu - punkcie startowym / finałowym gry. Punkt startowy i finałowy znajduje się na terenie Parku Staromiejskiego przy ul. Teatralnej we Wrocławiu. Miejsce to jest dodane jako waypoint o nazwie Krasnalowa Gra Miejska do wydarzenia Mega w serwisie Geocaching.com Geocaching Party 2023 Start gry o godzinie 11:00. Uczestnicy będą mieli maksymalnie 2 godziny na odwiedzenie wszystkich punktów. Po odwiedzeniu wszystkich punktów należy wrócić do punktu finałowego i przekazać kartę gry do organizatorom w celu zanotowania czasu powrotu uczestnika.
Uczestnicy muszę wrócić na do punktu finałowego do godziny 13:00. Po godzinie 13:00 karty nie będą już przyjmowane.

§ 6. Wyłanianie zwycięzców

O zajętym miejscu przez uczestnika decydują:
  • Ilość punktów zdobytych za prawidłowo odczytane fragmenty hasła. Za każdy prawidłowo odczytany fragment hasła zostanie przyznany jeden punkt.,
  • W przypadku gdy kilku uczestników uzyska tą samą ilość punktów o zajętym miejscu zadecyduje godzina powrotu na punkt finałowy.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędą się o 15:00 na scenie w Parku Staromiejskim.